Forbedrer prestasjoner i team

Lar team jobbe effektivt med forbedringer på egen hånd, mens ledelsen hele tiden har oversikt og kontroll.
Book demo

Slik fungerer Tweakly

Lederen inviterer teamet til intern workshop og en undersøkelse sendes ut automatisk

Medarbeiderne evaluerer teamet og Tweakly lager agenda for workshop

Teamet samles for å diskutere resultatene og finner forbedringstiltak

Tweakly følger opp teamet for å sikre at tiltak blir gjennomført

Tweakly evaluerer hvorvidt tiltakene er gjennomført og har gitt effekt

"Om målet er å skape reelle forbedringer er dette måten å gjøre det på."
Medarbeider som har brukt Tweakly

"Tweakly er effektiv, enkel og det er lett å få gruppen engasjert."
Leder som har brukt Tweakly

Hvorfor velge Tweakly?

Skap trygge ledere

Tweakly lar ledere forbedre sine team helt på egen hånd. Den tar ansvar for hele prosessen, og får selv uerfarne ledere til å fremstå som profesjonelle forbedringskonsulenter.

Engasjer medarbeiderne

Medarbeiderne involveres gjennom hele prosessen og får gode muligheter til å påvirke sin arbeidshverdag.

Skap bedre resultater

Tweakly minner medarbeiderne på tiltakene og evaluerer om de har effekt, eller om de bør justeres.

Ta pulsen på organisasjonen

Gjennom et eget dashboard følger HR og ledergruppen med på hvilke team som fungerer godt, hvilke som har utfordringer og hvilke ledere som trenger ekstra støtte.