Teamutvikling
– gjort enklere

Finn forbedringsområder, velg tiltak og følg opp for å sørge for effekt.
Helt automatisert, gjennom Tweakly.
Book demo

"Tweakly er effektiv, enkel og det er lett å få gruppen engasjert."
Leder som har brukt Tweakly

Hvorfor velge Tweakly?

Skap trygge ledere

Tweakly lar ledere forbedre sine team helt på egen hånd. Den tar ansvar for hele prosessen, og får selv uerfarne ledere til å fremstå som profesjonelle forbedringskonsulenter.

Engasjer medarbeiderne

94% av medarbeidere som har brukt Tweakly opplever prosessen i seg selv som engasjerende og nyttig. Medarbeiderne involveres gjennom hele prosessen og får gode muligheter til å påvirke sin arbeidshverdag.

Skap bedre resultater

Medarbeidere som har brukt Tweakly opplever at tiltakene som er blitt gjennomført har ført til reelle forbedringer. Tweakly følger teamene gjennom hele prosessen og sørger for at resultater oppnås.

Ta pulsen på organisasjonen

Gjennom et eget dashboard kan ledergruppen og HR fortløpende følge med på hvile team som fungerer godt, hvilke som har utfordringer, og hvilke ledere som trenger ekstra støtte.

"Om målet er å skape reelle forbedringer er dette måten å gjøre det på."
Medarbeider som har brukt Tweakly

Slik fungerer Tweakly

Igangsetting

Leder setter opp et møte der de skal diskutere arbeidsmiljø og samarbeid i gruppen og inviterer deltakere. Dette aktiverer Tweakly, som tar styringen i prosessen.

Forberedelser

En uke før møtet blir medarbeiderne bedt om å evaluere gruppen og foreslå tiltak for forbedringer. Dette lar Tweakly lage en agenda for møtet, som alle deltakerne får mulighet til å se å kommentere på frem mot møtet.

Møte

Tweakly hjelper lederen å fasilitere et engasjerende og involverende møte, som leder frem mot tiltak for forbedringer. Lederen skiver inn valgte tiltak i løsningen før møtet avsluttes.

Handlingsplan

Etter møtet lager Tweakly automatisk en handlingsplan som distribueres til alle deltakere.

Oppfølging

To måneder etter møtet følger Tweakly opp medarbeiderne og ber de om å evaluere hvorvidt tiltak er blitt gjennomført, og om de har hatt effekt. Der tiltak ikke har hatt effekt anbefales lederen å gjøre justeringer.

Dashboard

HR har tilgang til et dashboard som lar de når som helst trekke ut innsikt om hvor godt grupper fungerer, hvilke tiltak det jobbes med, hvilken effekt de gir og hvilke ledere som eventuelt trenger ekstra støtte.